Saint Lucia, đảo quốc nhỏ bé nằm tại vùng biển Caribbe, là lời giải cho bài toán lợi nhuận của các doanh nghiệp kinh doanh dầu khí giữa đợt dư cung dầu thô kéo dài nhất trong 3 thập niên qua.