Các tập đoàn như Alibaba, Tencent và Didi Chuxing đang ngày càng hiện diện nhiều hơn tại Đông Nam Á, nơi có cộng đồng Hoa kiều đông nhất thế giới.