Tính đến ngày 30-9-2015, các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã ký được hợp đồng xuất khẩu 5,695 triệu tấn gạo các loại, trong đó hợp đồng thương mại vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo với hơn 81%, theo báo cáo của VFA.