Những chàng trai phố núi năm nào nay làm lung chuyển thị trường Việt Nam trên nhiều ngành nghề. Họ đã trải qua những năm tháng khó khăn dù chưa hề cầm được trên tay tấm bằng đại học như bạn đồng trang lứa khác.