Việc giao dịch cà cà phê châu Á phục hồi trong tuần này do nông dân tại nhà sản xuất robusta hàng đầu Việt Nam bán ra lượng tích trữ để hưởng lợi do giá tăng, và do nhu cầu tăng trước mùa thu hoạch cao điểm tại Indonesia.