Hà Tĩnh: Hơn 60 tỉ đồng phát triển bưởi đặc sản Phúc Trạch; Đề xuất tăng mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt với xe bán tải; Ông Trump chính thức điều tra thương mại Trung Quốc; Cổ phiếu VPBank lên sàn: lượng mua gấp bốn lần bán