Thị trường khó khăn cũng là thời khắc để các Broker nâng cao chất lượng tư vấn, uy tín, khẳng định vị thế của mình và thanh lọc các Broker năng lực yếu kém khỏi thị trường.