Từ khi thành lập, nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) do Nga thành lập chưa bao giờ đáp ứng được những kỳ vọng mà người ta đặt vào nó.