Việt Nam sẽ ký hợp đồng thương mại 15-17 tỷ USD với Mỹ; Trung Quốc dẫn đầu nguồn cung mặt bằng bán lẻ toàn cầu; Trung Quốc khiến thế giới ngập trong bông; Việt Nam phải vay ODA với lãi suất cao từ tháng 7