So với khi bong bóng dotcom đầu tiên bùng nổ giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, chi phí xây dựng một startups quá rẻ và do đó bản chất của startup cũng vì thế mà thay đổi. Thay vì là một “canh bạc” lớn, quá trình này chuyển thành một chuỗi các hoạt động mang tính thử nghiệm.