Cuộc điều tra các doanh nghiệp thực hiện thương vụ với nước ngoài hàng đầu của Trung Quốc thể hiện bốn vấn đề nổi cộm nhất với kinh tế nước này ở thời điểm hiện tại.