Trong khi hàng tá ngân hàng Nga phải tuyên bố đóng cửa do ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế, có một nhóm nhà đầu tư đang hưởng lợi.