Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, hoạt động của doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Song Ủy ban Kinh tế vẫn đánh giá: “Hoạt động của doanh nghiệp trong nước còn nhiều khó khăn, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa”, do đó cần "bồi bổ" cho doanh nghiệp. Ông Mai Xuân Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trao đổi về thực chất vấn đề này.