Những startup này đều trên bờ vực thất bại, ngàn cân treo sợi tóc.