Ngày 28/12, phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát cho rằng, năm 2016, Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu mạnh nông sản, đặc biệt là các sản phẩm lúa gạo.