Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng chuyển đi thông điệp rằng hợp tác với Việt Nam sẽ thúc đẩy tăng trưởng và việc làm của nước Mỹ.