Liên Hiệp Quốc đã cho Campuchia mượn một số tấm bản đồ để chính phủ nước này đối chứng với bản đồ được Phnom Penh sử dụng khi phân định biên giới với Việt Nam, Cambodia Daily ngày 8.8 đưa tin.