Bất chấp những đe dọa gần đây của chính quyền Donald Trump về việc siết chặt an ninh biên giới cũng như đuổi về những người nhập cư bất hợp pháp, dòng người vẫn tiếp tục chạy qua biên giới Mexico...