4 công trình vi phạm ở chung cư Thăng Long Garden bị yêu phá dỡ, song chủ đầu tư không nghiêm túc thực hiện. Vì vậy, Sở Xây dựng đã có báo cáo TP. Hà Nội và đề nghị Thành phố chỉ đạo chính quyền địa phương xử lý kiên quyết, triệt để những sai phạm xảy ra tại dự án chung cư Thăng Long Garden (250 Minh Khai) trong tháng 9/2015.