Để vượt qua được vòng phỏng vấn của những doanh nghiệp lớn như Unilever, AIG và Ernst & Young, bạn không những phải có sự chuẩn bị kỹ càng mà còn phải có khả năng ứng biến với nhiều câu hỏi bất ngờ.