Nhiều tập đoàn ở nước ngoài bị nghi dùng một công ty ma tại Việt Nam để rót tiền vào quỹ đen