Triều Tiên đã bí mật phát triển hệ thống máy bay không người lái trong hơn 25 năm, với nhiều thiết kế tiên tiến có cả khả năng không kích và xâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương. Dưới đây là cách thức nước này đã thực hiện điều đó.