Nhiều chuyên gia nói ông chủ điện Kremlin xứng đáng bị điểm F - mức điểm thấp nhất - về điều hành kinh tế trong khủng hoảng...