Tập đoàn T&T là cái tên duy nhất được thông qua để trở thành nhà đầu tư chiến lược của bệnh viện này.