Khác với các phương pháp khác cho rằng bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) chưa trị được, người bệnh phải chuyền máu và thải sắt suốt đời. Gần 5 năm nay, do có duyên với người tan máu, ông Tôn Thất Dũng đã tìm phương pháp cải thiện bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) giúp hàng trăm người thoát khỏi vòng chuyền máu, sống vui khỏe bằng Nam y.