Ông cũng cho rằng ông Trump sẽ chỉ có lợi nếu tái bổ nhiệm bà Janet Yellen làm chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ.