Chỉ còn một tháng nữa Cộng đồng ASEAN sẽ đi vào hoạt động và ở lĩnh vực hàng không, các nước sẽ hướng đến một thị trường hàng không chung (Open sky), hay còn gọi là “Bầu trời mở ASEAN”.