Sau khi có đối tác chiến lược ANA Holding (Nhật Bản), Vietnam Airlines lại giới thiệu liên doanh với Air France.