Can thiệp vào quá trình sinh trưởng của cây, ông Bích khiến quýt ra quả muộn hơn, bán với giá cao hơn quả chính vụ, mỗi năm cho thu nhập cả tỷ đồng.