Theo TS. Nguyễn Đức Thành, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nên lường trước những bất lợi của tỷ giá từ nay đến cuối năm và có thể cả đầu năm sau.