Theo dự báo của Vietnam Capital Partner, giai đoạn 2015-2020, đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng sẽ gia tăng sức hút. Trên thực tế, từ quý 2/2015, biệt thự biển đang làm nên cơn sốt tại Việt Nam.