Bộ Công Thương đề nghị các bộ, ngành liên quan xem xét chấp thuận giảm thuế tài nguyên đối với than về mức 5% - 7%, thời điểm áp dụng tính từ 1-7-2015 đến hết năm 2016.