Luật BHXH có hiệu lực vào 1/1/2016 bổ sung nhiều chế độ thai sản cho người cha, người mang thai hộ và điều kiện về thời gian đóng BHXH để được hưởng thai sản linh hoạt hơn.