Người bán hàng đa cấp yêu cầu cá nhân muốn tham gia hệ thống phải nộp tiền đặt cọc hoặc bắt buộc mua lượng hàng nhất định sẽ bị phạt 3-5 triệu đồng.