Ông Charles Morrison, Chủ tịch Trung tâm Đông – Tây ở Hawaii, đã cho biết như vậy khi chia sẻ với Tuổi Trẻ về những nội dung quan trọng tại thượng đỉnh Mỹ - ASEAN ở trung tâm Sunnylands, California.