Cơn sốt mang tên hồ tiêu ở Tây Nguyên đã và đang diễn ra. Từ 2 năm gần đây, mỗi lần lên Tây Nguyên, đi đến đâu chúng tôi cũng nghe những bàn tán về loài cây này.