CNN ngày 18-2 đưa tin cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ năm nhân viên của ngân hàng lớn nhất Trung Quốc nghi tham gia rửa tiền trên khắp châu Âu.