LS Phạm Công Út cho rằng, việc Tân Hiệp Phát “đổ lỗi” cho đại lý trong bảo quản gây ra sự cố lên men của hơn 79 chai Dr Thanh tại Cà Mau là đang “né” tránh nhiệm.