Cơn địa chấn lây lan toàn cầu từ sự kiện sụp đổ trên thị trường chứng khoán Trung Quốc không làm ngạc nhiên giới quan sát.