Kenneth Rogoff, giáo sư kinh tế tại trường đại học danh tiếng Harvard (Mỹ), từ lâu đã cảnh báo về nguy cơ bùng nổ một cuộc khủng hoảng tài chính tại Trung Quốc.