Bão Chan-hom đã tiến vào bờ biển phía Đông tập trung đông dân cư của Trung Quốc, buộc nước này phải di tản gần 1 triệu dân, cấm đường, dừng các hoạt động nông nghiệp.