Nhìn chung, thẩm mỹ bao bì của doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang ở dưới tầm trung bình của các nước khu vực và cần 15 năm nữa mới có thể ngang bằng với các nước trong khu vực Đông Nam Á hiện giờ”.