Đó là ý kiến của ông Nguyễn Công San, Phó Chi cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội, tại Hội thảo Chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu trong hội nhập AFTA và TPP.