Theo Nghị quyết số 1135/2016/UBTVQH13 ngày 22/01/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa 14, tổng số đại biểu Quốc hội khóa 14 là 500 người. Số đại biểu của các tỉnh thành tùy theo số lượng dân cư.