Tổng cục Hải quan vừa đưa ra cảnh báo về việc một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa cơ quan hải quan thanh lý xe máy giá bèo để lừa đảo.