Mô hình kinh doanh độc quyền mang lại tổn hại đối với hầu hết người tiêu dùng, những người có nhu cầu thực sự đối với sản phẩm, đặc biệt lại là sản phẩm thuốc men.