Trong số 10 sân bay, chỉ có Tân Sơn Nhất và Cam Ranh đang khai thác vượt công suất thiết kế.