Sáng ngày 12.8, tại TP.HCM, một công ty Trung Quốc tổ chức buổi gặp gỡ báo chí nhằm khẳng định quyền sở hữu sản phẩm phần mềm quản lý phòng máy GCafe. Đây là một buổi gặp mặt báo chí với rất nhiều điều kỳ lạ.