Trong lúc người dân Hà Nội đang phải gồng mình chống cái lạnh thấu xương thì đây là dịp kinh doanh siêu lời cho tiểu thương bán quần áo và đồ chống rét.