10 năm sau khi được niêm yết, giá cổ phiếu của công ty tư vấn M&A Nihon do Yasuhiro Wakebayashi sáng lập đã tăng gần 13 lần.